Domácí násilí

Je to jako rozjetý vlak. Až teprve když se pořádně rozjede, tak si uvědomíte, že něco není v pořádku. Když vyskočíte, tak se zabijete. Když zůstanete, tak se zabijete taky. Musíte se pokusit najít brzdu.

Vyhledávání

Přihlášení


Chat

 Úvodní stránka » Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva

Chaty a položené otázky

Z české strany nelze nalézt jedno nejdiskutovanější téma. Experti se nejvíce zajímali o problematika vykázání; legislativní úpravu; postih pachatelů; policejní postupy; terapii pachatelů; práci s obětí a efektivní intervenci; a prevenci.

Diskutované zkušenosti účastníků znovu potvrdily existenci mýtů o domácím násilí jak u odborné tak laické veřejnosti. Účastníci se shodli na nutnosti individuálního přístupu k jednotlivým klientům a nezbytnosti zavedení terapie pachatelů. Jednotný názor byl i na potřebnost zavedení systematického vzdělávání jak laické tak především odborné veřejnosti (policie, soudy, státní zastupitelství a další), doprovázené vytvořením metodik. Naopak nejednotnost názorů se vyskytla v problematice kriminalizace domácího násilí, vykázání (zda má vykázání provádět policie nebo soudy), možnosti aplikace a neužitelnosti skutkové podstaty trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě ve smyslu §215a.

Klady projektu

Umožnil
 1. současné zapojení vyššího počtu účastníků za minimalizaci vynaložených nákladů,
 2. pohodlnější přístup k informacím ze strany všech, kdo projeví o problematiku zájem, bez nutnosti cestovat za informacemi osobně,
 3. možnost obrátit se současně na celou řadu odborníků, kteří pokrývají širokou škálu parciálních problematik spojených s domácím násilím,
 4. identifikaci bariér při řešení domácího násilí
 5. identifikaci možných řešení současného stavu
 6. seznámení se s názory jiných profesí
 7. uchování písemných informací pro účely jejich následné další distribuce i mezi ty, kteří se diskuse neúčastní
 8. zapojení dobrovolníků do projektu
 9. seznámení všech účastníků a dobrovolníků s prací MŘ Policie ČR v Brně.

Problémy v realizaci projektu

 1. Mnoho účastníků se konference nemohlo zúčastnil, protože nevlastnili internet,
 2. technické obtíže nastaly i po otestování aplikace chatu, takzvané blikání, které bylo po prvním chatu odstraněno,
 3. malá účast na chatu.


Celý text závěrečné zprávy projektu.

www.domacinasili.info © 2005