Domácí násilí

Je to jako rozjetý vlak. Až teprve když se pořádně rozjede, tak si uvědomíte, že něco není v pořádku. Když vyskočíte, tak se zabijete. Když zůstanete, tak se zabijete taky. Musíte se pokusit najít brzdu.

Vyhledávání

Přihlášení


Chat

Témata dnů

Den 1 Trestně právní postih

Jednoznačně nejdiskutovanějším tématem se stala problematika vykázání následovaná právní úpravou domácího násilí a slídění. Otázky reagovaly na zavedení vykázání v České republice, které je doprovázeno argumentací oponentů varujících před jeho snadným zneužitím. Účastníci se například ptali na zkušenosti američanů s podobným institutem, na mechanismy jak zneužití předejít.

Experti například zodpovídali dotazy z těchto oblastí:

Dynamika domácího násilí a výzkum domácího násilí
 • Domácí násilí a
  • Homosexuálové, lesbičky, transgender , transvestité
  • Děti
  • Náctiletí
  • Minority
  • Postižení
  • Bezdomovci
 • Pronásledovaní

a další.

Nahoru

Výzkum domácího násilí

Nahoru

Legislativa

 • Vývoj právní úpravy
 • Legislativní proces
 • Současná právní úprava a trendy
 • Ustanovení omezující kontakt s pachatelem a obětí
 • Podmínečné propouštění pachatelů
 • Guvernérova komise na domácí násilí

a další.

Nahoru

Soudy
 • Výcvik a role soudců
 • Výcvik a role státních zástupců
 • Výcvik a role asistentů (soudy, státní zastupitelství)

a další.

Nahoru

Den 2 Policie

Nelze jasně říci, které téma upoutalo nejvíce pozornosti. Diskuse se vedla například o upravení institutu vykázání, vzdělávání pracovníků institucí (zejména soudců a policistů), možnost použití § 215a tr. zákona, řešení a postupu u počátečních fází domácího násilí. Experti také reagovali na dotazy týkající se podílu orgánů činných v trestním řízení na prevenci násilí. Dále se probírala ochota oběti spolupracovat během vyšetřování, identifikace primárního agresora a falešné oběti.

Experti například zodpovídali dotazy z těchto oblastí:

Vývoj a současné trendy
 • Policejní zásah v případě domácího násilí (metodika, problematické oblasti)
 • Policejní vzdělávací programy
 • Vyšetřování domácího násilí, sexuálního násilí, vražd.
A další
 • Komunitní policejní práce
 • Vedení policejních služeb
 • Boj s korupcí
 • Koordinace policejních postupů s komunitou a dalšími aktéry jež se v dané problematice angažují
 • Ohodnocení nebezpečnosti pachatele
 • Analýza zločinu
 • Efektivní informování policistů o stavu zločinu v dané lokalitě (zpravodaje)
 • Asistenti u policie- poskytování informací obětem, asostenční služby a další.

Nahoru

Den 3 Poskytování služeb

Nejvíce zájmu upoutala témata práce s obětí, pachatelem, dětmi a individualizace poskytovaných služeb. Byla otevřena také témata práce s minoritami, osobami s jinou sexuální orientací, postiženými a imigranty.
Diskuse poukázala i na alarmující stav, kdy v ČR neexistuje ani jeden program specializující se na terapie pachatelů. Dalším tématem byla problematika nově zaváděných intervenčních center a jejich začlenění do současného systému poskytování péče.

Experti například zodpovídali dotazy z těchto oblastí:

Poskytování služeb
 • Programy pomoci - obětem, svědkům, dětem, pachatelům, komunitě
 • Programy pomoci - náctiletí , bezdomovci, postižení a další
 • Vývoj a imploventace programu pomoci - co funguje a co ne
 • Koordinace mezi institucemi
 • Pomoc v hledání bydlení, azylové domy
 • Programy komunitní spolupráce - vzdělávání rodin, přátel a spolupracovníků oběti.

Nahoru

www.domacinasili.info © 2005